Web
Analytics
top of page

PRIVACY VERKLARING ZON-ZIJN 

Laatste update 25 mei 2018

 

Zon-Zijn VZW, gevestigd te Steenhuffel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zon-Zijn VZW

Haan 40/1

1840 Steenhuffel

België

info@zon-zijn.be

+32 (0)52 37 43 91

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zon-Zijn VZW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam

 • Leeftijd

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacybeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zon-Zijn VZW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons uitgebate (mobiele) website(s):

 • om de mogelijkheid te bieden u diensten en goederen te leveren;

 • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

 • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld;

 • om onze website(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen zoals bijvoorbeeld de boekhouding of verzekeringen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zon-Zijn VZW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zon-Zijn VZW deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke en functionele cookies

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen zoals uw winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee onze website/shop optimaliseren.

Cookies van derden

De cookies van derden die de functionaliteiten van deze partijen mogelijk maken.
Deze functionaliteiten zijn bijvoorbeeld een "delen" knop bij een product of de Google Maps kaart op de contact pagina. Voor de cookies die deze derden plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij u naar hun privacyverklaring die zij vermelden op hun website: 

- Wix.com (Website hosting)

Statcounter (Bezoekers statistieken)

- Google analytics (analyse van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave).

Google Maps (voor de kaart op de contact pagina)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Zon-Zijn.be.

Zon-Zijn VZW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Zon-Zijn VZW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit zorgt ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zon-Zijn VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Zon-Zijn.be

Zon-Zijn.be wordt gehost op het Wix.com-platform (Service provider).

Wix.com biedt ons een online platform aan waarmee we u onze producten en diensten kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen kunnen opgeslagen worden door de gegevensopslag middelen van Wix.com. Dit zijn databases en algemene Wix.com modules zoals e-mail applets. Wix.com slaat uw gegevens op beveiligde servers op, en achter een firewall. Wix.com biedt ons de mogelijkheid gegevens te exporteren naar een bestand om ons zo toe te laten administratieve taken uit te voeren (boekhouding, e-mail verdeellijsten onderhouden,…).

Alle betalingsfaciliteiten die Wix.com aanbiedt, voldoen aan de PCI-DSS richtlijnen en normen zoals bepaald door de PCI Security Standards Council. Dit is een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover en bepalen hoe veilig om te gaan met creditcard informatie. Meer informative over PCI-DSS kan je <hier> vinden.

 

Het privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

 

Contact

Via info@Zon-Zijn.be kan je altijd contact opnemen met Zon-Zijn VZW met vragen over dit privacybeleid.

 

© 2018 Zon-Zijn VZW - Alle rechten voorbehouden

bottom of page